ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก


laughing ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก นะครับ ระบบงานต่างๆ ท่านสามารถเลือกจากเมนูทางด้านซ้ายได้เลยครับ เราได้จัดทำไว้ให้ครบการทำงานแล้วครับ หรือ ถ้าท่านต้องการส่งข่าวสารบทความ ท่านสามารถส่งมาได้โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกเวบไซต์ แล้วเราจะเปิดระบบให้ท่านส่งข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ได้ smile

ประกาศ แจ้งข่าวด่วน

  • วันที่ 26  มิถุนายน 2561   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละ 3  คน  และ อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 27  มิถุนายน 2561 เวลา  08.00  น.  เริ่มที่ หน้าวัดคณิศร อำเภอปลาปาก เดินทางมาที่สนามกีฬา สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก 
  • วันที่ 26  มิถุนายน 2561   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญแพทย์แผนไทย และ หมอพื้นบ้านเข้าร่วมประชุม มอบนโยบายในการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ในวันที่  26  มิถุนายน 2561 เวลา  09.00  น.  ที่ห้องประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก 
  • วันที่ 26  มิถุนายน 2561   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการประกวด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ในวันที่  26  มิถุนายน 2561 เวลา  09.00  น.  ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก 
  • วันที่  25  มิถุนายน 2561  นายธวัชชัย แสงจันทร์ พร้อมด้วย นายสันทัด ตีเฟื้อย และนาย เภสัชกรชำนาญการ และทีม รพ.ปลาปาก เทศบาลปลาปาก ออกทำการตรวจสอบรถฉายหนังเร่ ที่บ้านกอก หมู่ที่ 5 ตำบลปลาปาก โดยพบกับผู้ใหญ่บ้านกอก หมู่ที่ 5 แต่ไม่พบเจ้าของรถฉายหนังเร่ขายยา จึงไดให้คำแนะนำ ไม่ให้มาฉายหนังและจำหน่ายยาในพื้นที่ 

ปฏิทิน google