ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก


laughing ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก นะครับ ระบบงานต่างๆ ท่านสามารถเลือกจากเมนูทางด้านซ้ายได้เลยครับ เราได้จัดทำไว้ให้ครบการทำงานแล้วครับ หรือ ถ้าท่านต้องการส่งข่าวสารบทความ ท่านสามารถส่งมาได้โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกเวบไซต์ แล้วเราจะเปิดระบบให้ท่านส่งข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ได้ smile

ประกาศ แจ้งข่าวด่วน

  •  วันที่ 5  มิถุนายน 2561   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก และขอให้แต่งกายเสื้อฟอร์มสีฟ้า เพื่อมาถ่ายภาพร่วมกัน ในเวลา 11.00  น.  

  • วันที่  6  มิถุนายน 2561 เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผูู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ รพ.สต. เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินยุทธศาสตร์ ในวันที่ 6  มิถุนายน 2561  เวลา 09.00  น.  ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก

ปฏิทิน google