ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก

laughing ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก นะครับ ระบบงานต่างๆ ท่านสามารถเลือกจากเมนูทางด้านซ้ายได้เลยครับ เราได้จัดทำไว้ให้ครบการทำงานแล้วครับ หรือ ถ้าท่านต้องการส่งข่าวสารบทความ ท่านสามารถส่งมาได้โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกเวบไซต์ แล้วเราจะเปิดระบบให้ท่านส่งข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ได้ smile

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดบ้านมหาชัย อำเภอปลาปาก. จังหวัดนครพนม เริ่มงานเวลา 06.30 น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ขอเชิญทุกท่านนะครับ

0
0
0
s2sdefault

สาธารณสุขอำเภอปลาปาก รับมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ จากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านหนองฮี นำโดยนายสมชาย แสนโคตร 

0
0
0
s2sdefault

23-24 พฤษภาคม 2561 คปสอ.ปลาปาก ออกประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระดับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2/2561 พื้นที่ รพ.สต.มหาชัย > รพ.สต.โคกสูง > รพ.สต.โคกสว่าง> รพ.สต.หนองเทาใหญ่ > รพ.สต.หนองฮี > รพ.สต.นาดอกไม้ รพสต.กุตาไก้  รพ.สต.นามะเขือ รพ.สต.โพนสวาง และ สสอ.ปลาปาก 
》ทั้งนี้ บุคลากรได้จัดเตรียมความพร้อมและพบว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดี
Cr. ทวี ดีละ ผช.สสอ.ปลาปาก บริหารยุทธศาสตร์

 

0
0
0
s2sdefault

28-05-2561 เวลา 13.00 น. นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์เชี่ยวชาญดานเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการจัดประชุม VDO CONFERENCE  งานควบคุมโรคไข้เลือดออกและ งานควบคุมโรควัณโรค ซึ่งมี นายอาทิตย์ สุทธิสาร สาธารณสุขอำเภอปลาปาก นายธวัชชัย แสงจันทร์ ผช.สาธารณสุขอำเภอปลาปาก จนท. จาก รพ.ปลาปาก ทั้งผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรควัรโรคเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
สำหรับผลการประชุม จังหวัดได้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติกรณี ก่นการระบาด ระหว่างการระบาดและหลังการระบาด เน้นในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ พื้นที่ที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย สูง  ส่วนวัณโรคได้เร่งรัดให้มีการคีย์ข้อมูลผ่านเวบไซต์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

ธวัชชัย แสงจันทร์ ข่าว/ภาพ

0
0
0
s2sdefault


ทีม คปสอ.ปลาปาก  นำโดย นายประวิทย์ นามอำนาจ นายอโรแมน แก้วมณีชัย นายธีรพล ธงชัย นส.ทิพย์สุดา ใยบัว เดินทางไปตรวจสุ่มลูกน้ำยุงลายในพื้นที่มู่บ้านในเขตอำเภอปลาปาก โดยสุ่มประเมิน จำนวน 9  หมู่บ้านตามหลักเกณฑ์การสุ่มประเมิน 

0
0
0
s2sdefault