28-05-2561 เวลา 13.00 น. นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์เชี่ยวชาญดานเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการจัดประชุม VDO CONFERENCE  งานควบคุมโรคไข้เลือดออกและ งานควบคุมโรควัณโรค ซึ่งมี นายอาทิตย์ สุทธิสาร สาธารณสุขอำเภอปลาปาก นายธวัชชัย แสงจันทร์ ผช.สาธารณสุขอำเภอปลาปาก จนท. จาก รพ.ปลาปาก ทั้งผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรควัรโรคเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
สำหรับผลการประชุม จังหวัดได้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติกรณี ก่นการระบาด ระหว่างการระบาดและหลังการระบาด เน้นในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ พื้นที่ที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย สูง  ส่วนวัณโรคได้เร่งรัดให้มีการคีย์ข้อมูลผ่านเวบไซต์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

ธวัชชัย แสงจันทร์ ข่าว/ภาพ

0
0
0
s2sdefault
   

Login Form  

   

คลังเนื้อหา  

   

แท็กยอดนิยม  

   

LINK  

   

เมนูหลักของบล็อก  

   
© สสอ.ปลาปาก