ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก

laughing ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก นะครับ ระบบงานต่างๆ ท่านสามารถเลือกจากเมนูทางด้านซ้ายได้เลยครับ เราได้จัดทำไว้ให้ครบการทำงานแล้วครับ หรือ ถ้าท่านต้องการส่งข่าวสารบทความ ท่านสามารถส่งมาได้โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกเวบไซต์ แล้วเราจะเปิดระบบให้ท่านส่งข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ได้ smile

23-24 พฤษภาคม 2561 คปสอ.ปลาปาก ออกประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระดับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2/2561 พื้นที่ รพ.สต.มหาชัย > รพ.สต.โคกสูง > รพ.สต.โคกสว่าง> รพ.สต.หนองเทาใหญ่ > รพ.สต.หนองฮี > รพ.สต.นาดอกไม้ รพสต.กุตาไก้  รพ.สต.นามะเขือ รพ.สต.โพนสวาง และ สสอ.ปลาปาก 
》ทั้งนี้ บุคลากรได้จัดเตรียมความพร้อมและพบว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดี
Cr. ทวี ดีละ ผช.สสอ.ปลาปาก บริหารยุทธศาสตร์

 

0
0
0
s2sdefault