พิมพ์
หมวด: บล็อก
ฮิต: 1317

ทีม สสอ.ปลาปาก  ได้ออกตรวจสอบการระบาดของโรคคอตีบซึ่งพบผู้สงสัย ในพื้นที่ตำบลโคกสูง